Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2016 r.

 

 

Prace absolwentów specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość nagrodzone w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku

 

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, mgr Patrycja Miotk zdobyła Główną Nagrodę im. Prof. Lucjana Hofmana w Konkursie Prac Magisterskich zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Była to jubileuszowa XX edycja konkursu zorganizowanego przez PTE. Praca magisterska pt. FUZJE I PRZEJĘCIA A EFEKTYWNOŚĆ ORAZ KREOWANIE WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO została napisana w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr. Sławomira Antkiewicza.

 

Ponadto absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, mgr Krystian Elgert zdobył wyróżnienie w Konkursie Prac Magisterskich zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Praca magisterska pt. FUNKCJONOWANIE WIRTUALNYCH SYSTEMÓW MONETARNYCH została napisana w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Uroczyste wręczenie Nagrody i wyróżnienia miało miejsce 22.03.2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego O/Gdańsk.

 

  

 

 

 

 

Więcej informacji o konkursie na stronie PTE


 

Główna nagroda w III edycji konkursu na najlepszą pracę z zakresu MSG

dla studenta specjalności FMiB 

 

Do III edycji konkursu zostały zgłoszone następujące prace magisterskie obronione na Wydziale Ekonomicznym UG:

 

  • mgr Sebastian Rutkowski, Pomoc publiczna Federacji Rosyjskiej dla przedsiębiorstw państwowych na przykładzie sektorów energetycznego i lotnictwa cywilnego, promotor: dr Magdalena Mosionek-Schweda;
  • mgr Justyna Próchniak, Znak towarowy jako element ochrony konkurencyjności przedsiębiorstw, promotor: dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG;
  • mgr Krystian Elgert, Funkcjonowanie wirtualnych systemów monetarnych, promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Konkursową, do etapu ogólnopolskiego zostały wytypowane dwie prace:mgr. Krystiana Elgerta oraz mgr. Sebastiana Rutkowskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, spośród trzynastu prac zgłoszonych przez wszystkie ośrodki akademickie, najwyższe noty uzyskały następujące prace:

  • I nagroda - nagroda w wysokości 5000 zł: mgr Krystian Elgert, Uniwersytet Gdański, Funkcjonowanie wirtualnych systemów monetarnych, promotor: prof.dr hab. Danuta Marciniak-Neider;

  • II nagroda - nagroda w wysokości 3000 zł: mgr Aleksandra Gomułka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Outsourcing jako zjawisko ekonomiczne w Indiach w latach 2004-2014, : promotor prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska;
  • III nagroda - nagroda w wysokości 2000 zł: mgr Katarzyna Wysocka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych, promotor: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP.

 

Nagrody zostały wręczone laureatom 31 maja 2017 r. w czasie ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

 

Absolwenci FMiB wśród najlepszych na kierunku MSG

 

18 listopada 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom kierunków ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze. Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród wyróżnionych absolwentów znaleźli się studenci specjalności finanse międzynarodowe i bankowość:

 

  • mgr Mateusz Gabruś za najlepszą lokatę na specjalności finanse międzynarodowe i bankowość;
  • mgr Marta Bołoz za działalność w Kole Naukowym Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!