Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2015 r.

Nagroda za pracę magisterską w konkursie „Verba Veritatis” dla absolwentki specjalności FMiB

 

Mgr Michalina Filipkowska uzyskała wyróżnienie w X edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu „Verba Veritatis”, organizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Praca pt. „Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego” została napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza. Wręczenie nagród odbyło się 21 października 2015 r. w Warszawie podczas konferencji "Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie".

 

        

 

Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce w dniu 4 listopada 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni pt. "Źródła wartości firm z branży finansowej. Jak osiągnąć zyski i budować zaufanie?"

 

 

Prace absolwentów specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość nagrodzone w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku

 

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, mgr Michalina Filipkowska zdobyła wyróżnienie w Konkursie Prac Magisterskich zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Była to XIX edycja konkursu zorganizowanego przez PTE. Praca magisterska pt. ,,Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego” została napisana w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr. Sławomira Antkiewicza.

W XII edycji Konkursu Prac Licencjackich zwyciężył student kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, Pan Krzysztof Lipko. Nagrodzona praca nosi tytuł „Crowdfunding jako źródło pozyskiwania kapitału” i została napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Uroczyste uhonorowanie Laureatów miało miejsce dnia 23.03.2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku.

 

 

 

 

Więcej informacji o konkursie na stronie PTE
 

 

Absolwentka FMiB otrzymała Główną Nagrodę za pracę magisterską w Konkursie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 

Rozstrzygnięto XIV edycję Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace magisterskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

 

Jury konkursu w składzie Dariusz Filar (członek Rady Gospodarczej przy Premierze), Ewa Kawecka-Włodarczak (członek Rady BFG), Andrzej Rzońca (członek Rady Polityki Pieniężnej) przyznało Pani Mgr Aleksandrze Groch Główną Nagrodę w wysokości 10000 zł za pracę „Wpływ malwersacji finansowych z udziałem instytucji parabankowych na stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowego rynku finansowego”.

 

Praca została napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczyste wręczenie miało miejsce 28.05.2015 r. w siedzibie BFG. Szersze informacje na stronie BFG: http://www.bfg.pl/aktualnosci/rozstrzygniecie-konkursu-bfg-5

 

               

Uroczyste wręczenie nagród w siedzibie BFG

 

 

Absolwenci FMiB wśród najlepszych na kierunku MSG

 

20 listopada 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich absolwentom kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród najlepszych absolwentów znaleźli się studenci specjalności finanse międzynarodowe i bankowość:

 

  • mgr Michalina Filipkowska (I lokata na studiach stacjonarnych), promotor dr Sławomir Antkiewicz; 
  • mgr Anna Burblis (II lokata na studiach stacjonarnych), promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider;
  • mgr Michał Konkołowicz (III lokata na studiach stacjonarnych), promotor prof. UG dr hab. Krzysztof Dobrowolski.

 

W gronie wyróżnionych absolwentów znaleźli się również:

  • mgr Aleksandra Kozłowska, promotor dr Sławomir Antkiewicz; 
  • mgr Karol Kuszej, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider; 
  • mgr Monika Zębala, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

Pan Dziekan Wydziału Ekonomicznego ufundował również specjalną nagrodę im. Profesora Edmunda Pietrzaka w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów międzynarodowych. Laureatką tej nagrody została mgr Anna Bendykowska ze specjalności FMiB. Praca magisterska pt. "Anomalie giełdowe i ich empiryczna weryfikacja na polskim i amerykańskim rynku kapitałowym w świetle teorii finansów behawioralnych", została napisana pod kierunkiem promotora prof. UG dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego.

 

Za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w kołach naukowych listy gratulacyjne Dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego otrzymali członkowie Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych:

  • mgr Anna Bendykowska;
  • mgr Michał Konkołowicz;
  • mgr Aleksandra Kozłowska.