Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2013 r.

 

 

Praca magisterska absolwenta FMiB nagrodzona w konkursie BFG


Jury konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków, organizowanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przyznało panu Tomaszowi Waligórze  II nagrodę za pracę „Ryzyko bankowe w kontekście uregulowań Komitetu Bazylejskiego”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marcinak-Neider w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

 
Praca magisterska absolwenta FMiB wyróżniona w konkursie BIKPraca autorstwa mgr Przemysława Wysińskiego, pt. "Scoring kredytowy w bankowości", napisana pod kierunkiem Pani prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego została wyróżniona w konkursie Biura Informacji Kredytowej na najlepszą pracę magisterską.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie BIK.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Praca licencjacka absolwenta FMiB opublikowana na stronie Instytutu Misesa3 lutego 2014 r. na stronie Instytutu Misesa opublikowano pracę licencjacką Mateusza Cyrzana, pt. “Perspektywa powrotu do standardu złota Stanów Zjednoczonych Ameryki w kontekście kryzysu z 2007 roku”. Praca została wykonana w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych pod kierunkiem doktor Magdaleny Markiewicz.

W niniejszej pracy licencjackiej przedstawiono ujęcie historyczne oraz perspektywę powrotu do standardu złota w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W trakcie pisania pracy Mateusz Cyrzan chciał wykazać tezę, że standard złota był systemem monetarnym, który przyczynił się do rozwoju gospodarczego USA. Ponadto, potencjalny powrót do parytetu złota w warunkach ekonomicznych i politycznych, które panują w Stanach Zjednoczonych w 2013 r., jest wysoce sensowny i pożądany oraz możliwy w 2. dekadzie XXI w. W pracy sporo miejsca poświęcono Wielkiemu Kryzysowi lat 1929 - 1933, amerykańskiemu systemowi bankowemu na przestrzeni ponad 100 lat oraz środowiskom popierającym powrót do standardu złota oraz ich znaczenia w amerykańskim życiu publicznym.

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wrocławiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć  wybitnego ekonomisty XX w., Ludwiga von Misesa. Celem Instytutu jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zrozumieniu natury procesów ekonomicznych i podstawowych instytucji gospodarki wolnorynkowej oraz promowanie relacji opierających się na dobrowolności i pokojowej współpracy międzyludzkiej.

Instytut Ludwiga von Misesa publikuje na swojej stronie internetowej teksty  o tematyce ekonomicznej, filozoficznej i politycznej, które można zakwalifikować jako wolnorynkowe, liberalne, bądź libertariańskie. Wśród felietonów oraz esejów uznanych autorów polskich i międzynarodowych można znaleźć prace dyplomowe studentów. Traktują one głównie o austriackiej szkole ekonomii, systemach monetarnych oraz liberalnej teorii państwa.

Absolwenci FMiB wśród najlepszych absolwentów na kierunku MSG!

 

22 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród najlepszych absolwentów znaleźli się studenci specjalności finanse międzynarodowe i bankowość:

  • mgr Przemysław Wysiński (I lokata na studiach stacjonarnych) ze średnią ocen 4,85, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider;
  • mgr Karol Kocjan (II lokata na studiach niestacjonarnych) ze średnią ocen 4,76, promotor dr Zbigniew Rudasz;
  • mgr Marta Damaz (III lokata na studiach niestacjonarnych) ze średnią ocen 4,74, promotor prof. dr hab. Joanna Pietrzak.

 

W gronie wyróżnionych absolwentów specjalności FMiB znaleźli się również:

  • mgr Tomasz Waligóra, średnia ocen: 4,80,  promotor - prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, studia stacjonarne;
  • mgr Martyna Hetmańska, średnia ocen: 4,79 , promotor - prof. dr hab. Joanna Pietrzak, studia niestacjonarne;
  • mgr Paulina Lewandowska, średnia ocen: 4,77 , promotor -prof.dr hab. Przemysław Kulawczuk. studia niestacjonarne;
  • mgr Martyna Wójtowicz, średnia ocen: 4,74 , promotor - prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, studia stacjonarne;
  • mgr Magdalena Bartusik, średnia ocen: 4,73 , promotor - dr Sławomir Antkiewicz, studia stacjonarne.

 

Ponadto mgr Przemysław Wasiński został laureatem konkursu im prof. Edmunda Pietrzaka na najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów międzynarodowych i bankowości. Praca nosi tytuł "Credit scoring w bankowości" i została napisana pod kierunkiem Pani prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider.

 

 

 

Zwycięskie prace magisterskie i licencjackie absolwentów MSG, specjalność FMiBAbsolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, mgr Agnieszka Rocławska zdobyła Nagrodę im. Lucjana Hofmana przyznawaną w Konkursie na najlepsze prace magisterskie poświęcone współczesnym problemom ekonomicznym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku. Była to XVII edycja konkursu zorganizowanego przez PTE. Praca magisterska nt. ,,Aniołowie biznesu jako alternatywna forma inwestowania na międzynarodowym rynku kapitałowym’’ została napisana w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

Kapituła Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku wyróżniła w Konkursie na najlepsze prace magisterskie mgr Małgorzatę Werpachowską, absolwentkę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, za pracę nt. ,,Koncepcja piramid finansowych ze szczególnym uwzględnieniem nadużyć na polskim rynku’’ (promotor: dr Sławomir Antkiewicz).

W X edycji Konkursu Prac Licencjackich Kapituła Konkursowa PTE przyznała wyróżnienia pani Joannie Czaplickiej za pracę nt. ,,Modelowanie kursu wymiany chińskiego juana w kontekście wzrostu znaczenia gospodarki Chin na arenie międzynarodowej’’ (promotor: dr Magdalena Markiewicz) oraz pani Annie Wilczewskiej za pracę nt. ,,Analiza systemu shadow banking w świetle kryzysu finansowego lat 2007- 2009’’ (promotor: dr Iwona Sobol).

Serdecznie gratulujemy!


Wręczenie nagród w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.

Więcej: http://gdansk.pte.pl/?i=136


Celem konkursu jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu pomorskiego, a także propagowanie wśród młodzieży akademickiej wiedzy ekonomicznej i działalności prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Przy ocenie prac dyplomowych komisja brała pod uwagę jakość i poprawność przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków, dobór i sposób wykorzystania źródeł, stopień, w jakim praca stanowiła nowe ujęcie problemu, podejście metodologiczne, a także poziom redakcyjny pracy. Wszystkie nagrodzone prace zostały ocenione jako niezwykle ciekawe i wpisujące się w trend badań współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce.