Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2012 r.

Absolwenci FMiB wśród najlepszych absolwentów na kierunku MSG!

 

16 listopada 2012 r. po raz kolejny odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród najlepszych absolwentów znaleźli się studenci specjalności finanse międzynarodowe i bankowość!

  • mgr Michał Dominik (I lokata na studiach stacjonarnych) ze średnią ocen 4,92, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
  • mgr Łukasz Dopierała (III lokata na studiach stacjonarnych) ze średnią ocen 4,82, promotor dr Iwona Sobol

Najlepsi na specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość (poza osobami, które uzyskały lokaty):

  • mgr Katarzyna Bilor ze średnią ocen 4,73, specjalność FMiB, promotor dr Sławomir Antkiewicz, studia niestacjonarne,
  • mgr Magda Mieczkowska ze średnią ocen 4,80, specjalność FMiB, promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,  studia stacjonarne,
  • mgr Małgorzata Szczygłowska ze średnią ocen 4,79, specjalność FMiB, promotor dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne,
  • mgr Ewelina Pawlun ze średnią ocen 4,78, specjalność FMiB, promotor dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne,
  • mgr Magdalena Laskowska ze średnią ocen 4,77, specjalność FMiB, promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,  studia stacjonarne,
  • mgr Iwona Pfeiffer ze średnią ocen 4,73, specjalność FMiB, promotor dr Urszula Mrzygłód,  studia stacjonarne.

Specjalną nagrodę imienia prof. Edmunda Pietrzaka za najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów i bankowości otrzymał: mgr Piotr Gutowski, absolwent specjalności finanse międzynarodowe i bankowość, za pracę pt.„Dylematy polityki kursowej i pieniężnej na drodze do strefy euro. Przypadek Polski, Czech i Węgier”. Promotorem pracy była prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider. Fundatorem nagrody jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów.

Dyrektor IHZ, prof. zw. dr hab. Bohdan Jeliński wręczył również listy gratulacyjne za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w kołach naukowych - w tym Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. Listy takie otrzymali: mgr Magdalena Laskowska, mgr Michał Dominik, mgr Łukasz Dopierała, mgr Radosław Kożuchowicz, mgr Ewelina Pawlun oraz mgr Iwona Pfeiffer.

Wśród absolwentów co roku prowadzona jest ankieta na temat zajęć i prowadzących na studiach. Ogromnie miło nam poinformować, że dr Magdalena Markiewicz znalazła się wśród najlepszych wykładowców (II miejsce), a przedmiot Finanse międzynarodowe został wybrany najlepszym na studiach!

 

 

 

 

 

 II miejsce w XII edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych dla Absolwenta specjalności Finanse Międzynarodowe i BankowośćMgr Łukasz Dopierała – absolwent specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość z 2012 roku, autor pracy magisterskiej „Efekty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005-2011”, napisanej pod kierunkiem dr Iwony Sobol, otrzymał nagrodę za II miejsce w XII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych zorganizowanym przez Rzecznika Ubezpieczonych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.


Życząc kolejnych sukcesów, serdecznie gratulujemy nagrody!

 

 

Wyróżnienia prac licencjackich studentów FMiB w IX konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 


Wyróżnienie w IX edycji konkursu prac licencjackich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku otrzymali:

Martyna Pokojska za pracę pod tytułem: "Wpływ agencji ratingowych na sytuację na rynkach finansowych w latach 2007-2011".

Jakub Czechowski za pracę pod tytułem: "Strategie inwestycyjne stosowane przez inwestora indywidualnego oparte na analizie fundamentalnej spółek notowanych na amerykańskich giełdach w latach 1998-2011".

Promotorem obu pracy jest dr Monika Szmelter.


 

 

 

Stypendia za osiągnięcia w nauce


Tomasz Waligóra i Łukasz Dopierała studenci specjalności FMiB, otrzymali w roku akademickim 2011/2012 stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.