Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2011 r.

 Absolwenci FMiB wśród najlepszych studentów Wydziału Ekonomicznego

 

Studia I stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  • Dorota Tomaszewska – śr. ocen 4,93 (promotor dr Magdalena Markiewicz) uzyskała I lokatę na stacjonarnych studiach I stopnia.
  • Zofia Strachanowska – śr. ocen 4,89 (promotor dr Magdalena Markiewicz) uzyskała III lokatę na stacjonarnych studiach I stopnia.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Ekonomia

  • mgr Dawid Zieliński – śr. ocen 4,82 (promotor dr Sławomir Antkiewicz) uzyskał III lokatę na studiach stacjonarnych, otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. Chipolbrok w Gdyni,
  • mgr Małgorzata Szydłowska – śr. ocen 4,75 (promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider) uzyskała I lokatę na studiach niestacjonarnych, otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zarząd Portu Gdynia SA,
  • mgr Patrycja Majewicz – śr. ocen 4,63 (promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider) uzyskała II lokatę na studiach niestacjonarnych,  otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez  Redakcję Gazety Bankowej.


Studia magisterskie II stopnia niestacjonarne na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  • mgr Magdalena Groenke – śr. ocen 4,68 (promotor prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk) uzyskała II lokatę na niestacjonarnych studiach, otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Redakcję Gazety Bankowej,
  • mgr Anna Kostuch – śr. ocen 4,68 (promotor dr Joanna Bednarz uzyskała II lokatę na niestacjonarnych studiach II stopnia.


Studia magisterskie II stopnia stacjonarne na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

  • mgr Martyna Szczęsna – śr. ocen 4,76 (promotor dr Magdalena Markiewicz) uzyskała I lokatę na specjalności FMiB na stacjonarnych studiach, otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez  Nordea Bank Polska SA.

 

 

 Studenci FMiB wśród najlepszych na Wydziale EkonomicznymDawid Zieliński i Karolina Sokołowska – studenci specjalności FMiB na jednolitych studiach magisterskich; oraz Dorota Tomaszewska i Zofia Strachanowska - studenci FMiB na studiach licencjackich, zostali wyróżnieni w VII edycji programu „Najlepsi 2010/11 na Wydziale Ekonomicznym”.

 

Nagrody za prace licencjackie i magisterskie


Główna Nagroda Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dla absolwenta specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość


Tomasz Kowalski – absolwent specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość z 2011 roku, autor pracy magisterskiej „Rozwój światowego rynku funduszy Exchange-Traded”, napisanej pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, otrzymał główną nagrodę w VIII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie z dziedziny funduszy inwestycyjnych zorganizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

 

 

Nagroda imienia Profesora Edmunda Pietrzaka

 

Nagrodę imienia Profesora Edmunda Pietrzaka za najlepszą pracę magisterską z zakresu finansów międzynarodowych i bankowości otrzymała Aleksandra Szutenberg. Praca nosi tytuł: "Zarządzanie aktywami funduszu inwestycyjnego w aspekcie międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Polski".  Promotorem pracy jest dr Sławomir Antkiewicz.
Główna Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za pracę licencjacką dla absolwenta specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość


Kapituła Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku przyznała główną nagrodę w VIII edycji Konkursu Prac Licencjackich Pawłowi Chodakowskiemu za pracę „Rozwój rynku Exchange - Traded Funds ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Polski. Przykład Funduszu LYXOR ETF WIG20” napisaną w 2011 r. pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

Oficjalne wręczenie nagrody odbyło się na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.

 

 

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za pracę licencjackąPolskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku wyróżniło w VIII edycji konkursu prac licencjackich Panią Martę Damaz – absolwentkę specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość z 2012 r. - za pracę pt. „Systemy gwarantowania depozytów w Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań antykryzysowych” napisaną pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza

 

 

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za prace magisterską dla absolwentki specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość


Kapituła Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku wyróżniła w XV edycji Konkursu prac magisterskich Karolinę Sokołowską za pracę pt. „Agencje ratingowe i ich oceny a bezpieczeństwo rynków finansowych na tle globalnego kryzysu finansowego XXI wieku” napisaną w 2011 r. pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.

Oficjalne wręczenie wyróżnienia odbyło się na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.

 

 

Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace z zakresu faktoringu


W ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu faktoringu wyróżnienie uzyskała mgr Malwina Łączyńska, absolwentka FMiB, za pracę pt. "Faktoring bankowy w Polsce", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 8 września 2011 r.