Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2010 r.

 

 

  Absolwenci FMiB wśród najepszych studentów na kierunku MSG


Najlepsi absolwenci na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (lokaty absolwentów FMiB):

Studia licencjackie stacjonarne

 • Michał Dominik - śr. ocen 4,96 (promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider) uzyskał I lokatę
 • Piotr Gutowski - śr. ocen 4,89 (promotor dr Urszula Mrzygłód) uzyskał II lokatę

Studia licencjackie niestacjonarne

 • Mirosława Wicka - śr. ocen 4,84 (promotor prof. UG dr hab. Marek Szczepaniec) uzyskała I lokatę

Studia magisterskie niestacjonarne

 • mgr Sebastian Polachowski - śr. ocen 4,87 (promotor dr Aleksandra Ruchniewicz) uzyskał I lokatę
 • mgr Agata Waśniewska - śr. ocen 4,83 (promotor dr Joanna Bednarz) uzyskała II lokatę, otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA Chipolbrok.Wśród najlepszych absolwentów specjalności FMiB znaleźli się także:

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie

 • mgr Joanna Adamska - śr. ocen 4,88 (promotor prof. zw dr hab. Danuta Marciniak-Neider), otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Nordea Bank.
 • mgr Justyna Jańczuk - śr. ocen 4,88 (promotor prof. zw dr hab. Danuta Marciniak-Neider)
Za wyniki w nauce mgr Justyna Jańczuk otrzymała nagrodę książkową, list gratulacyjny od dyrektora IHZ oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Inter Marine Sp. z o.o.
 • mgr Barbara Sawościan - śr. ocen 4,88 (promotor prof. zw dr hab. Danuta Marciniak-Neider)
Za wyniki w nauce mgr Barbara Sawościan otrzymała nagrodę książkową, list gratulacyjny od dyrektora IHZ oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę UNISOFT.
 • mgr Natalia Maszota - śr. ocen 4,81 (promotor prof. zw dr hab. Danuta Marciniak-Neider)
Za wyniki w nauce mgr Natalia Maszota otrzymała nagrodę książkową oraz list gratulacyjny od dyrektora IHZ. Otrzymała także nagrodę im. Profesora Edmunda Pietrzaka ufundowaną przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów za najlepszą pracę magisterską z dziedziny finansów międzynarodowych. Praca nosi tytuł "Bankowość islamska" i została napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider.
 • mgr Milena Wesołowska – śr ocen 4,78 (promotor dr Iwona Sobol)
Za wyniki w nauce mgr Milena Wesołowska otrzymała list gratulacyjny od dyrektora IHZ oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Torell Sp. z o.o.
 • mgr Anna Zięcina - śr. ocen 4,76 (promotor prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak)
Za wyniki w nauce mgr Anna Zięcina otrzymała nagrodę książkową, list gratulacyjny od dyrektora IHZ oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Miasto Sopot.
 • mgr Witold Budziszewski - śr. ocen 4,82 (promotor prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak)
 • mgr Olaf Bolek - śr. ocen 4,8 (promotor prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak)


Studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie

 • mgr Anna Kadzikowska – śr. ocen 4,69 (promotor dr Joanna Bednarz)
Za wyniki w nauce mgr Anna Kadzikowska otrzymała list gratulacyjny od dyrektora IHZ oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Gazetę Bankową.

Studia stacjonarne licencjackie

 

 • Małgorzata Szczygłowska – śr. ocen 4,86 (promotor dr Urszula Mrzygłód)
 • Paweł Stasiewski – śr. ocen 4,85 (promotor dr Urszula Mrzygłód)
 • Magdalena Lakowska – śr. ocen 4,81 (promotor prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider).

Za wyniki w nauce absolwenci otrzymali listy gratulacyjne od dyrektora IHZ.

Studia niestacjonarne licencjackie

 • Justyna Kropidłowska – śr. ocen 4,37
 • Konrad Więckowski – śr. ocen 4,2


Za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w Kole Naukowym Finansów Międzynarodowych listy gratulacyjne od dyrektora IHZ otrzymali:

 • mgr Magdalena Smeja
 • mgr Natalia Maszota
 • mgr Justyna Jańczuk

 

 

 Nagrody za prace licencjackie i magisterskie

 

Nagroda za pracę magisterską w konkursie „Verba Veritatis” dla absolwentki specjalności FMiB


Mgr Agnieszka Nowak uzyskała nagrodę specjalną w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu „Verba Veritatis”, organizowanym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Praca pt. "Kodyfikacja, implementowanie i stosowanie dobrych praktyk przez instytucje finansowe" została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Wręczenie nagród odbyło się 21 października 2010 r. w Warszawie podczas konferencji "Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie".

 

 

 Nagroda za pracę magisterską w konkursie Polskiej Izby Ubezpieczeń dla absolwentki specjalności FMiB


Joanna Adamska otrzymała drugą nagrodę w VI edycji konkursu im. Leona Kozickiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ubezpieczeń, za pracę magisterską pod tytułem: "Sekurytyzacja jako metoda transferu ryzyka śmiertelności", napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider. Decydując o nagrodzeniu pracy mgr Joanny Adamskiej Rada Opiniująca podkreśliła, że "temat jest oryginalny i napisany z rozmachem". Wręczenie nagród odbyło się 12 października 2010 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

  

 

 


Nominacja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych do Nagrody Czerwonej Róży


Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych działające na Wydziale Ekonomicznym otrzymało w 2010 roku nominację JM Rektora do Nagrody Czerwonej Róży jako najlepsze koło Uniwersytetu Gdańskiego już po raz trzeci!
Kolejna nominacja świadczy o tym, że działalność Koła jest wysoko oceniana. Koło zostało docenione m. in. za organizację corocznych konferencji "Kierunki rozwoju finansów i bankowości w Polsce i na świecie" z udziałem wybitnych praktyków i ludzi nauki, wydawanie profesjonalnych Studenckich Zeszytów Naukowych oraz zeszytów konferencyjnych oraz organizację całorocznych warsztatów i wykładów w ramach "Akademii Szkoleń".

 

 

Nagrody Rektora dla studentów FMiB


Michał Dominik oraz Dawid Zieliński otrzymali Nagrodę Rektora II stopnia za wyniki w nauce w roku akademickim 2009/2010.

Robert Jaś, Malwina Łączyńska oraz Magdalena Laskowska otrzymali nagrodę Rektora UG III stopnia za działalność społeczną w roku akademickim 2009/2010.

 

 


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studenta FMiB


Dawid Zieliński otrzymał w roku akademickim 2010/2011, jako jedyny z Wydziału Ekonomicznego UG, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce.