Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2009 r.

 

Absolwenci FMiB wśród najlepszych studentów na kierunku MSG

 

Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2009 r.

Mgr Artur Wyrzykowski, za najlepszą pracę magisterską z dziedziny finansów międzynarodowych, otrzymał nagrodę im. Profesora Edmunda Pietrzaka ufundowaną przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Praca została napisana pod kierunkiem dr Iwony Sobol.

Absolwenci, którzy uzyskali najwyższe lokaty na Wydziale Ekonomicznym:

 • mgr Marcin Olszewski (śr. ocen 4,87) uzyskał drugą lokatę na wydziale, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich
 • mgr Joanna Grechuta (śr. ocen 4,87) uzyskała drugą lokatę na wydziale, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich
 • mgr Zenon Lidzbarski (śr. ocen 4,81) uzyskał drugą lokatę na wydziale, na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich
 • mgr Łukasz Szczepanik (śr. ocen 4,87) uzyskał pierwszą lokatę na wydziale, na niestacjonarnych studiach II stopnia 3-letnich
 • mgr Katarzyna Sokołowska (śr. ocen 4,78) uzyskała drugą lokatę na wydziale, na niestacjonarnych studiach II stopnia 3-letnich
 • mgr Ewa Bandurska (śr. ocen 4,76) uzyskała trzecią lokatę na wydziale, na niestacjonarnych studiach II stopnia 3-letnich

Najlepsi studenci na specjalności FMiB

 1. Jednolite studia stacjonarne magisterskie

  • mgr A. Wyrzykowski (śr. ocen 4,91)
  • mgr Maryna Nieć (śr. ocen 4.81)
  • mgr Anna Lidzbarska (śr. ocen 4,81)
  • mgr Łukasz Tomczak (śr. ocen 4,81)
  • mgr Małgorzata Wilamowska (śr. ocen 4,80)
  • mgr Maciej Płużyński (śr. ocen 4,79)
  • mgr Katarzyna Rymko (śr. ocen 4,78)

 2. Jednolite niestacjonarne studia magisterskie

  • mgr Magdalena Kawka (śr. ocen 4,72)
  • mgr Agnieszka Czyżewska-Skalska (śr. ocen 4,59)
  • mgr Łukasz Dzierżeński (śr. ocen 4,59)

Za aktywną działalność na rzecz społeczności Wydziału Ekonomicznego, a w szczególności za działalność w Kole Naukowym Finansów Międzynarodowych listy gratulacyjne dyrektora IHZ otrzymali:

 • mgr Przemysław Kujawa
 • mgr Marta Sachar
 • mgr Małgorzata Wilamowsa

 

 

Nagrody za prace licencjackie i magisterskie dla studentów FMiB

 

Absolwentka FMiB wyróżniona w prestiżowym konkursie !


mgr Justyna Walkusz - autorka pracy magisterskiej "Rynek funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu na tle innych krajów", napisanej pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie z dziedziny funduszy inwestycyjnych zorganizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Decydując o wyborze wyróżnionych prac, członkowie Jury podkreślali wysoki poziom 26 zgłoszonych prac. Wręczenie nagród odbyło się 11 grudnia 2009 r

 

Studentka FMiB laureatką prestiżowego konkursu! (edycja 2009)


Joanna Grechuta, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalności FMiB, autorka pracy magisterskiej "Agencje ratingowe, firmy inwestycyjne i audytorskie jako zewnętrzne źródła informacji finansowej", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, została laureatką IV edycji Konkursu Verba Veritatis.

Na posiedzeniu, które odbyło się 28 września 2009 r. Jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki w biznesie "Verba Veritatis", organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, zdecydowało o przyznaniu nagród w jego IV edycji.

Wręczenie nagród odbyło się 15 października 2009 r. w Warszawie podczas konferencji ETYCZNE I PRAKSEOLOGICZNE ASPEKTY KRYZYSU FINANSOWEGO.


Nagroda PTE im. Lucjana Hofmana  dla absolwentki specjalności FMiB

 

Z przyjemnością informujemy, że Pani Magdalena Kawka – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość z 2009 roku, autorka pracy magisterskiej „Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestowania", napisanej pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza została nagrodzona główną nagrodą im. Lucjana Hofmana przyznawaną w Konkursie na najlepsze prace magisterskie poświęcone współczesnym problemom ekonomicznym zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku.

Wręczenie nagród odbyło się 24 marca 2010 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku.