Sukcesy absolwentów specjalności FMiB w 2008 r.

Absolwenci FMiB wśród najlepszych na Wydziale Ekonomicznym

 

 

Dnia 21 listopada 2008 r. o godz. 17:30 w auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom specjalności: finanse międzynarodowe i bankowości, handel zagraniczny i marketing z rocznika 2008.

 

 

Wśród najlepszych studentów Wydziału Ekonomicznego znaleźli się absolwenci specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość:

 

 • mgr Marek Stolarski, śr. ocen 4,92 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider) II lokata na jednolitych magisterskich studiach stacjonarnych
 • mgr Joanna Skowyra, śr. ocen 4,91 (promotor prof. Danuta Marcinaik-Neider) III lokata na jednolitych magisterskich studiach stacjonarnych
 • mgr Mariusz Kiwilsza, śr. ocen 4,76 (promotor dr Sławomir Antkiewicz) II lokata na niestacjonarnych studiach magisterskich uzupełniających

 

 

Wśród najlepszych studentów wyróżnieni zostali również:

 

 • mgr Krzysztof Raćkos, śr. ocen 4,89 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Anna Błaszczyk, śr. ocen 4,87 (promotor dr Iwona Sobol)
 • mgr Marta Stoma, śr. ocen 4,87 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Magdalena Szymczak, śr. ocen 4,87 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Marcin Pawłowski, śr. ocen 4,85 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Dariusz Zalewski, śr. ocen 4,85 (promotor dr Iwona Sobol)
 • mgr Maja Szymańczak, śr. ocen 4,84 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Izabela Łapińska, śr. ocen 4,82 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Danuta Szałkowska, śr. ocen 4,81 (promotor prof. Danuta Marciniak-Neider)
 • mgr Emilia Pęgier-Nowicka, ocen 4,72 (promotor dr Ryszard Pałgan) - niestacjonarne uzupełniające studia magisterskie
 • mgr Błażej Zabieglik, śr. ocen 4,56 (promotor prod. D. Marciniak-Neider) – niestacjonarne jednolite studia magisterskie


 

Wśród najlepszych studentów studiów I stopnia znaleźli się:

 • Tomasz Karasek, śr. ocen 5,0 (promotor - prof. Krzysztof Dobrowolski) - I lokata
 • Tomasz Manowiec - śr. ocen 4,92 (promotor - dr Tomasz Michałowski) - III lokata
 • Agata Krojec - śr. ocen 4,92 (promotor - prof. Krzysztof Dobrowolski) - III lokata
 

 


Nagrody za prace magisterskie

 W XI edycji ogólnopolskiego konkursu Kredyt Banku S.A. i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ubezpieczeń i bankowości wyróżnienia otrzymały absolwentki specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość:

 • w kategorii prac magisterskich z dziedziny ubezpieczeń Izabela Łapińska, za pracę "Transfer ryzyka katastrof naturalnych na rynek kapitałowy"
 • w kategorii prac magisterskich z dziedziny bankowości Joanna Skowyra za pracę "Procesy konsolidacji banków w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej".

Wręczenie nagród odbyło się 10 czerwca 2009 r. w Warszawie.

Nagrodę w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał Łukasz Bartosiewicz za pracę "Systemy gwarantowania depozytów w Ameryce Łacińskiej, Azji oraz Afryce". Wręczenie nagród odbyło się 21 maja 2009 r. podczas konferencji naukowej nt. Banki spółdzielcze - wyzwania wobec nowych regulacji, zorganizowanej przez BFG oraz Fundację rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Wszystkie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider.

 

 

 

 

 

Publikacje


W 2008 roku ukazały się 2 książki, będące opublikowanymi wersjami prac magisterskich laureatów IX edycji Konkursu Warty i Kredyt Banku w Warszawie na najlepsze prace magisterskie  z dziedziny ubezpieczeń, bankowości i bancassurance.

Książkę Bankowość hipoteczna w Polsce napisała mgr Karolina Muża, która pracę magisterską wykonała pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider.


Książkę Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski napisała mgr Anna Gulbinowicz, która pracę magisterską wykonała pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza.