Wydarzenia

Doktor Łukasz Dopierała laureatem drugiej edycji konkursu UGrants-start

 

Dwudziestego siódmego stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki drugiej edycji Programu Małych Grantów - UGrants. Wśród lauretaów znalazł się dr Łukasz Dopierała z Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych UG.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista lauretaów drugiej edycji Programu Małych Grantów 

 

 

 

 

 

Magister Przemysław Wysiński laureatem pierwszej edycji konkursu UGrants-start

 

Pierwszego kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji Programu Małych Grantów - UGrants. Wśród lauretaów znalazł się mgr Przemysław Wysiński z Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych UG.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista lauretaów pierwszej edycji Programu Małych Grantów 

 

 

 

 

 

 

Doktor Sławomir Antkiewicz został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe. W Radzie zasiadają również przedstawicie poszczególnych ministerstw (przeważnie wiceministrowie). Do obowiązków członków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest bowiem wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce.

Pełny skład Rady NCBiR

 

 

 Wizyta pracowników ZMRF w Tralee Institute of Technology (Irlandia) w ramach programu Erasmus+

 

W dniach 10-14 lutego 2020 r. dr Magdalena Markiewicz i dr Iwona Sobol odbyły wizytę w Tralee Institute of Technology (Irlandia) w ramach programu Erasmus+.  Wizyta objęła serię wykładów dla studentów International Business oraz spotkania z kadrą naukową i władzami wydziału, dotyczące dalszej współpracy między Wydziałem Ekonomicznym UG oraz  Tralee Institute of Technology. Ważnym elementem tych spotkań było omówienie przebiegu i efektów współpracy pomiędzy przedstawicielami Tralee Institute of Technology a otoczeniem zewnętrznym uczelni.

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta pracowników ZMRF  w University of Ruse “Angel Kanchev” (Bułgaria) w ramach programu Erasmus+

 

 

W dniach 27-31 maja 2019 r. dr Magdalena Markiewicz i dr Iwona Sobol gościły z wizytą w University of Ruse “Angel Kanchev” (Bułgaria) w ramach programu Erasmus+. Wizyta objęła wykłady i seminaria dla studentów Wydziału Biznesu i Zarządzania, a także konsultacje z doktorantami tego wydziału.  Ponadto w programie wizyty znalazły się spotkania w punkcie konsultacyjnym funduszy europejskich dla małych i średnich przedsiębiorstw związane z ewaluacją i procesem pozyskiwania finansowania przez podmioty bułgarskie z sektora MSP.

 

 

 

 

 

 

 

XXV Konferencja KNFM

 

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyła się XXV edycja konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych pod tytułem: "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie". Konferencja, tak jak w latach ubiegłych, składała się z dwóch paneli dyskusyjnych oraz dwóch sesji  z wystąpieniami studentów. Pierwsza część konferencji prowadzona była w j. polskim, natomiast po przerwie obrady odbywały się w j. angielskim. W obu panelach dyskusyjnych udział wzięli znani praktycy gospodarczy z branży finansowej. Panel w j. polskim dotyczył polityki makroostrożnościowej i stabilności sektora bankowego w Polsce, natomimast panel w j. angielskim skupiał się na perspektywach rozwoju rynków wschodzących"

 

Konferencja KNFM jest cyklicznym wydarzeniem umożliwiającym wymianę doświadczeń praktyków gospodarczych oraz studentów i kadry naukowej. 

 

Pełen program XXV konferencji KNFM  oraz relacja fotograficzna znajduje się pod poniższym linkiem:

Program konferencji

 

 
 
 

Podumowanie Akademii Talentów

BNP Paribas

 

W dniu 10 stycznia  2019 r. odbyło się podsumowanie Akademii Talentów BNP Paribas. Było ono zwieńczeniem cyklu  spotkań z menedżerami oraz specjalistami banku. W trakcie zajęć odbywających się w formie warsztatów studenci zapoznawali się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu finansów i bankowości. 

Podczas podsumowania studentom wręczono certyfikaty ukończenia Akademii oraz upominki ufundowane przez BNP Paribas.

Koordynatorami Akademii ze strony Uniwersytetu Gdańskiego są pracownicy ZMRF: dr Magdalena Markiewicz oraz dr Łukasz Dopierała.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podumowanie Akademii Talentów

Raiffeisen Polbank S.A. 

 

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się podsumowanie III edycji Akademii Talentów Raiffeisen Polbank S.A. Było ono zwieńczeniem cyklu 14 spotkań z menedżerami oraz specjalistami banku. W trakcie zajęć odbywających się w formie warsztatów studenci zapoznawali się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu finansów i bankowości. 

Podczas podsumowania studentom wręczono certyfikaty ukończenia Akademii oraz upominki ufundowane przez Raiffeisen Polbank S.A.
Koordynatorami Akademii ze strony Uniwersytetu Gdańskiego są pracownicy ZMRF: dr Magdalena Markiewicz oraz dr Łukasz Dopierała.

 

 

XXIV Konferencja KNFM

 

W dniu 11 kwietnia 2018 r. odbyła się XXIV edycja konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych pod tytułem: "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie". Konferencja, tak jak w latach ubiegłych, składała się z dwóch paneli dyskusyjnych oraz dwóch sesji  z wystąpieniami studentów. Pierwsza część konferencji prowadzona była w j. polskim, natomiast po przerwie obrady odbywały się w j. angielskim. W obu panelach dyskusyjnych udział wzięli znani praktycy gospodarczy z branży finansowej. Panel w j. polskim dotyczył determinant rozwoju rynku katpitałowego w Polsce, natomimast panel w j. angielskim skupiał się na aktualnej sytuacji na rynkach globalnych i był zatytułowany "After or before the crisis?"

 

Konferencja KNFM jest cyklicznym wydarzeniem umożliwiającym wymianę doświadczeń praktyków gospodarczych oraz studentów i kadry naukowej. 

 

 

 

 

 

Pełen program XXIV konferencji KNFM  oraz relacja fotograficzna znajdują się pod poniższymi linkami:

Program

Relacja fotograficzna

 

 

 

 

Spotkanie w Thomson Reuters

 

W tym roku mija 10 lat naszej bardzo aktywnej, wielopłaszczyznowej współpracy z Thomson Reuters. Z tej okazji, w dniu 28 marca 2018 r. odbyło się w siedzibie Thomson Reuters spotkanie, w którym wzięły udział: dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG, dr Magdalena Markiewicz prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem, dyrektor oddziału Thomson Reuters w Gdyni Agata Witczak, Karolina Majowicz-Prager Talent acquisition manager oraz osoby odpowiedzialne za realizację umowy o współpracy prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, dr Urszula Mrzygłód i dr Joanna Adamska-Mieruszewska z Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych IHZ.

 

Podkreślając bardzo dobrą atmosferę tej współpracy i jej efekty można wskazać, że w latach 2008-2018 w zajęciach Thomson Reuters Academy uczestniczyło 1882 studentów Wydziału Ekonomicznego, ponad 320 studentów może poszczycić się uzyskaniem certyfikatu Thomson Reuters, a 270 pracowników Thomson Reuters uczestniczyło w zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, uzyskując zaliczenia z wybranych przedmiotów, głównie związanych z finansami. Pracownicy Thomson Reuters prowadzą też regularnie warsztaty dla studentów, a także uczestniczą, jako paneliści, w corocznych konferencjach naukowych "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie", organizowanej przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych. Niezwykle cenną wartością tej współpracy jest dostęp pracowników naukowych i studentów do szerokiej bazy danych, udostępnianych nam bezpłatnie, które mogą wykorzystać w swoich badaniach.

 

 

 

 

 

 

 

Wizyta studyjna w State Street studentów specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

 


 

W dniu 16 marca 2018 r. odbyła się wizyta studyjna studentów III roku studiów licencjackich, specjalności FMiB, w State Street. Studenci mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania funduszy hedgingowych. Studentom towarzyszyła prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

 

Wizyta ta jest jednym z efektów naszej aktywnej współpracy z tą globalną korporacją, a koordynatorkami tej współpracy są dr Magdalena Markiewicz oraz dr Magdalena Mosionek-Schweda.

 

 
Jubileusz pracownika ZMRF

 


 

W dniu 20 grudnia 2017 r. odbyło się świąteczne spotkanie pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego UG. Spotkanie to było szczególnie uroczyste. W jego trakcie obchodziliśmy jubileusz 70-letnich urodzin czworga Profesorów naszego Instytutu, którzy jednocześnie blisko od 50 lat są związani z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, gdyż są absolwentami UG bądź jego poprzedniczki – Wyższej Szkoły Ekonomicznej, na bazie której wydział powstał.

 

Wśród jubilatów była wieloletnia kierownik Zakładu Międzynawowych Rynków Finansowych i wieloletnia Dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego Pani prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

 

Pani Profesor, serdeczne gratulacje!

 

 

             

 

 

 

 


Spotkanie z wiceprezesem ING BŚ


26 października 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie z Michałem Bolesławskim - Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego. Pan Michał Bolesławski odpowiedział o najnowszych trendach w bankowości, mobilności, czwartej rewolucji przemysłowej, gospodarki współdzielenia, robotyzacji, fin tech, innowacji i platformizacji banków. Spotkanie zostało zorganizowane przez dr Magdalenę Markiewicz, mgr Joannę Adamską-Mieruszewską oraz członków Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. 

 

 

 

 

Konferencja KNFM 2017


 

19 kwietnia 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XXIII Konferencja Naukowa KNFM "Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie". W trakcie konferencji studenci zaprezentowali wystąpienia w j. polskim oraz angielskim. Odbyły się także dwa panele dyskusyjne, których tematami były:

 

  • Big data w bankowości i finansach, 
  • How does Brexit influence financial market? Who wins? Who loses?

 

Szczegółowe informacje na stronie KNFM: http://knfm.ug.edu.pl/node/16

 

Ponadto z okazji konferencji zostały zorganizowane:

  • Warsztaty z analitykiem związanym z Domem Maklerskim BOŚ -  Tematem warsztatów były praktyczne aspekty inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce,
  • Warsztaty Investment Game organizowane przez State Street Bank.

 

 

 

Wydarzenia z lat wcześniejszych