dr Łukasz Dopierała

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1393
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Zeszyty Studenckie WE "Nasze Studia"

Kariera
 • 2018 - adiunkt w KBM 
 • 2017 - uzyskanie z wyróżnieniem tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, rozprawa: "Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń"
 • od 2012 asystent w IHZ
 • 2007-2012 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Finanse Międzynarodowe i Bankowość
 • 2004-2009 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Oceanografii i Geografii, specjalność: Geografia Społeczno-Ekonomiczna

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2023 - nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
 • 2021 - nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
 • 2018 - wyróżnienie w II edycji konkursu Rzecznika Finansowego na najlepsze prace doktorskie za rozprawę doktorską: "Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń"
 • 2018 - nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego III stopnia za rozprawę doktorską: "Efektywność inwestycyjna indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń"
 • 2016 - nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za książkę "Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy", M. Markiewicz, U. Mrzygłód (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
 • 2013 - II miejsce w XII edycji konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych za pracę pt. "Efekty funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005-2011"

   

Publikacje

Aktualny wykaz w zakładce "publikacje".

Researchgate

Google Scholar

Zainteresowania
 • Rynki finansowe
 • Systemy emerytalne
 • Instytucje zbiorowego inwestowania
 • Fundusze inwestycyjne
 • Finanse zrównoważone
Inne

Od 2018 r. członkostwo w European Network for Research on Supplementary Pensions (ENRSP)