O Zakładzie

Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

tel.   058 523 13 84
fax.  058 523 13 84

e-mail:
ekhz@ug.edu.pl

 

Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych (ZMRF) funkcjonujący pod tą nazwą od 2013 r. , został utworzony w 1986 r. jako Zakład Międzynarodowych Stosunków Walutowych przez prof. zw. dr hab. Edmunda Pietrzaka, który był jego kierownikiem do 2007 r. W latach 2008-2017 funkcję kierownika pełniła prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider.

Od 1 października 2017 r. kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych jest dr Iwona Sobol.


Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów, w szczególności międzynarodowych, i rynków finansowych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane z rozliczeniami międzynarodowymi, bankowością, zarządzaniem ryzykiem kursowym, funkcjonowaniem giełd papierów wartościowych oraz giełd pochodnych instrumentów finansowych na świecie, a także ubezpieczeniami.


Swoją ofertę dydaktyczną Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych realizuje zarówno na kierunku Ekonomia, jak i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.


Zakład opiekuje się specjalnością Finanse Międzynarodowe i Bankowość, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem najlepszych studentów Wydziału Ekonomicznego.


Zakład MRF jest też autorem projektu pierwszego w Polsce uniwersyteckiego dealing roomu. Realizację projektu ułatwiło wygranie konkursu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Super pracownia 2002”.


Pracownicy Zakładu są inicjatorami i współtwórcami na Wydziale Ekonomicznym, we współpracy z Refinitiv (wcześniej Thomson Reuters), unikatowej pracowni komputerowej Refinitiv Eikon Lab (wcześniej TRDS). Od roku akademickiego 2008/2009 prowadzą w niej warsztaty Refinitiv Academy i konsultacje otwarte.

 

Od 2014 r. Zakład MRF opiekuje się również innowacyjnym Laboratorium Tradingowym uruchomionym wspólnie przez Wydział Ekonomiczny UG oraz OSTC Poland. 


Zakład MRF współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, bankami, przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi, wykorzystując w badaniach i dydaktyce wiedzę i doświadczenie praktyków.