Praktyki i staże studenckie

Oferujemy praktyki i staże dla studentów specjalności MTiHM we współpracy z partnerami: