O Zakładzie

Zakład Gospodarki Elektronicznej

Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 13 89
fax. 058 523 13 89

e-mail:
seatrade@univ.gda.pl

 

Zakład Gospodarki Elektronicznej prowadzi specjalność
Biznes Elektroniczny


Zakład Gospodarki Elektronicznej zajmuje się badaniami i dydaktyką w zakresie szeroko rozumianego biznesu elektronicznego.

Pojęcie biznesu elektronicznego obejmuje:

  • biznes prowadzony w sieciach komputerowych, takich jak Internet, z uwzględnieniem towarzyszącej infrastruktury pokrewnej;

  • produkcję, marketing, sprzedaż oraz dystrybucję dóbr i usług z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych;

  • wszystkie formy transakcji gospodarczych bazujące na technologiach teleinformatycznych.

Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) jest infrastrukturą technologiczną i metodologiczną powstającej Nowej Ekonomii.