Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2020

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i stopień doktora habilitowanego:

dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG


Przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:
dr Elżbieta Adamowicz