Konkurs Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Opublikowano 17 października 2020 roku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2500 do 15000 PLN) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym "Bezpieczny Bank".

BFG zaprasza do uczestniczenia w tegorocznej edycji Konkursu zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie na Uniwersytecie Gdańskim w 2020 r.

Więcej informacji dotyczących zasad Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.bfg.pl/konkurs oraz pod numerem telefonu (22) 583 08 78.