Ośrodek Badań nad Migracjami

Opublikowano 16 października 2020 roku

15. lipca 2020 r. Fundacja ogłosiła kolejną edycję Konkursu im. Joanny Matejko na najlepszą rozprawę doktorską i pracę magisterską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Celem konkursu jest wsparcie badaczy zajmujących się tematyką migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory, będących na wstępnym etapie kariery naukowej oraz promocja wyników ich prac naukowych.

Fundatorką nagród w konkursie jest Agnieszka Matejko, córka dr Joanny Matejko, polskiej historyczki i działaczki polonijnej, badającej dzieje polskiej diaspory w Kanadzie i rozwój polityki imigracyjnej tego kraju.

Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który w swych działaniach podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami

 


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.10.2020 r.


Więcej informacji na stronie: http://obmf.pl/konkurs.html


Regulamin konkursu