Konkurs Prac Magisterskich i Licencjackich PTE

Opublikowano 13 października 2020 roku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku pragnie zaprosić do udziału w XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza.

Konkursy poświęcone są współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego, a ich ideą jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac magisterskich i licencjackich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH!

 

 

Prace dyplomowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku,
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot
z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Licencjackich

Od bieżącej edycji do konkursu mogą być zgłaszane również prace w języku angielskim.


Regulaminy Konkursów oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania prac dyplomowych dostępne są na stronie internetowej https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

Dodatkowych informacji udziela PTE Oddział w Gdańsku:
tel. 58 301 52 46
e-mail: biuro@gdansk.pte.plRegulamin konkursu prac magisterskich
Regulamin konkursu prac licencjackich