I miejsce w konkursie Akademii EKF 2020

Opublikowano 13 października 2020 roku

 

Pani Wiktoria Pawlos studentka III roku ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zajęła I miejsce w konkursie Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego EKF 2020.

W dniach 12-14 października 2020 roku odbywa się Europejski Kongres Finansowy, w ramach którego realizowany jest projekt "Akademia EKF". Zrzesza on wyróżniających się studentów i młodych absolwentów z Polski i z zagranicy.  

Głównym celem projektu jest motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy z zakresu stabilności finansowej i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz proponowania pragmatycznych rozwiązań.

Istotnym elementem jest również zachęcenie studentów do zabrania głosu w debacie o wyzwaniach gospodarczych stojących przed Polską i Europą.

Tematy tegorocznego konkursu to:

  1. Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa?
  2. Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?
  3. Nowe technologie a finanse przyszłości.


Pani Wiktoria Pawlos zgłosiła do konkursu esej pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym modelem efektywnie zarządzającym kapitałem naturalnym".

Przedmiotem eseju są założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, jako sposobu na uniezależnienie wzrostu gospodarczego od nadmiernej konsumpcji ograniczonych zasobów naturalnych. Został on opublikowany w publikacji "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie".

Konkurs rozstrzygnięty został w oparciu o ocenę eseju oraz jego prezentację w debacie laureatów.

Link do publikacji Akademii EKF:
https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2020/10/publikacja-Akademii-EKF-2020.pdf


Wypowiedź Pani Małgorzaty O'Shaughnessy, Przewodniczącej Jury konkursowego:
(https://www.linkedin.com/posts/malgorzata-o-shaughnessy-b442342_ekf-activity-6721436046577479680-vIRD)

"The winning essay, entitled “A circular economy with effective natural resource management”, was written by Wiktoria Pawlos from the University of Gdansk.  In her essay, Wiktoria promotes a circular economy model and criticises GDP-based measures of economic development. She also criticises consumerism, drawing attention to the fact that more economically developed countries are, de facto, climate debtors. Her postulate to retreat from non-renewable energy and her reference to Poland’s Responsible Development Strategy are, to quote Professor Mariusz Andrzejewski, “a timeless call from a representative of the Young Generation of Economists, for whom profit or GDP indictors are no longer important, and for whom a balanced climate and its sustainability in a circular economy have become paramount.”

Congratulations to Wiktoria, other finalists and to all the students who have submitted essays to the Academy."


Pani Wiktoria Pawlos jest objęta opieką naukową na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Szkoła Orłów”.