Uchwała Nr 13/16/WEUG

 

Uchwała Nr 13/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia przyjąć protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 grudnia 2015 r.

Wynik głosowania: oddano: 58 głosów, za: 58 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski