Uchwała Nr 3/16/WEUG

Uchwała Nr 3/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 21 stycznia 2016 r.

Uchwała wewnętrzna