Uchwała Nr 5/16/WEUG

Uchwała Nr 5/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365, z późn. zm .) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących szczegółowych zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach: Biznes i technologia ekologiczna, Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UG.

 


Wynik głosowania: oddano: 56 głosów, za: 56 głosy, przeciw: 0, głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski