Uchwała Nr 196/15/WEUG

Uchwała Nr 196/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 19 listopada 2015 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia przyjąć protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 19 listopada 2015 r.

Wynik głosowania: oddano: 49 głosów, za: 49 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski