Uchwała Nr 195/15/WEUG

Uchwała Nr 195/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie złożenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosku o wpisanie Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny UG na listę olimpiad tematycznych MEN w roku szkolnym 2016/2017

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, postanawia złożyć do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosku o wpisanie Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny UG na listę olimpiad tematycznych MEN w roku szkolnym 2016/2017.

Wynik głosowania: oddano: 48 głosów, za: 47 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski