Uchwała Nr 177/15/WEUG

Uchwała Nr 177/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała wewnętrzna