Uchwała Nr 19/15/WEUG

Uchwała Nr 19/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Wydziału Ekonomicznego z dnia 20 listopada 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia przyjąć protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 listopada 2014 r.

Wynik głosowania: oddano: 46 głosów, za: 46 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski