Uchwała Nr 17b/15/WEUG

Uchwała Nr 17b/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała wewnętrzna