Uchwała Nr 17a/15/WEUG

Uchwała Nr 17a/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała wewnętrzna