Uchwała Nr 16/15/WEUG

Uchwała Nr 16/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając zgodnie z  art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365, z późn. zm.) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UG.Wynik głosowania: oddano: 46 głosów, za: 46 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski