Uchwała Nr 15/15/WEUG

Uchwała Nr 15/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając zgodnie z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365, z późn. zm.) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Wynik głosowania: oddano: 45 głosów, za: 45 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski