Uchwała Nr 14/15/WEUG

Uchwała Nr 14/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 1365, z późn. zm .) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących szczegółowych zasad rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach: Biznes i technologia ekologiczna, Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym UG.Wynik głosowania: oddano: 43 głosy, za: 42 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski