Uchwała Nr 20/14/WEUG

Uchwała Nr 20/14/WEUG w sprawie przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Niestępskiej i dopuszczenie do publicznej obrony podjęta 10 kwietnia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Juliusza Engelhardta z Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie i prof. UG, dr hab. Henryka Woźniaka podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Niestępskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godzinie 9.00.

Przy obecności 35 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 34 osoby, nie było osób głosujących przeciwnie i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski