Uchwała Nr 19/14/WEUG

Uchwała Nr 19/14/WEUG w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr Elżbiecie Wojnickiej-Sycz podjęta 10 kwietnia 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84 poz. 455) po zapoznaniu się z opinią członków Rady nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii dr Elżbiecie Wojnickiej-Sycz.

W głosowaniu nad uchwałą, przy obecności 36 osób uprawnionych do głosowania, oddano 29 głosów „tak”, 3 głosy przeciwne i 4 głosy „wstrzymały się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski