Uchwała Nr 17/14/WEUG

Uchwała Nr 17/14/WEUG w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Master of Business Administration na Executive Master of Business Administration podjęta 13 marca 2013 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 7 ust. 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych podjęła uchwałę o zmianie nazwy Studiów Podyplomowych Master of Business Administration na Executive Master of Business Administration.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 48 osób, 45 osób głosowało „tak”, 2 osoby wyraziły sprzeciw i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski