Uchwała Nr 16/14/WEUG

Uchwała Nr 16/14/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szybskiej-Lewandowskiej podjęta 13 marca 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szybskiej-Lewandowskiej pt. „Wpływ inwestycji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kwidzyńskiego” w osobach:
1. prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka z Uniwersytetu Gdańskiego,
2. dr hab. inż. Wiesławy Lizińskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie.

Przy obecności 34 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Przemysława Kulawczuka głosowało 31 osób, 1 osoba głosowała przeciwnie oraz 2 osoby „wstrzymały się” od głosowania.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą dr hab. inż. Wiesławy Lizińskiej z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie oddano 28 głosów, 1 głos przeciwny i nie było głosów „wstrzymujących się” od głosowania.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski