Uchwała Nr 11/14/WEUG

Uchwała Nr 11/14/WEUG w sprawie zasad rekrutacji i limitów rekrutacji na Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii na rok akademicki 2014/2015 podjęta 20 lutego 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących zasad rekrutacji i limitów przyjęć na Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii na rok akademicki 2014/2015 prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.


Za podjęciem uchwały w sprawie terminów rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie Rady Wydziału Ekonomicznego UG, nie było osób głosujących „nie” i osób wstrzymujących się od głosu.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski