Uchwała Nr 9/14/WEUG

Uchwała Nr 9/14/WEUG w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015 podjęta 20 lutego 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015 na kierunki Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.

Za podjęciem uchwały w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku BiTE, Ekonomia i MSG w roku akademickim 2014/2015 opowiedziały się wszystkie osoby uprawnione do głosowania. 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski