Uchwała Nr 8/14/WEUG

Uchwała Nr 8/14/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hauer podjęta 20 lutego 2014 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hauer pt. „Efektywność zmian systemowych w sektorze szkolnictwa zawodowego po 1999 roku” w osobach:
1. prof. UG, dr hab. Hanny Treder z Uniwersytetu Gdańskiego,
2. dr hab. Wojciecha Jareckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Przy obecności 36 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Hanny Treder głosowało 36 osób, nie było osób głosujących przeciwnie oraz „wstrzymujących się” od głosowania.

Przy obecności 33 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą dr hab. Wojciecha Jareckiego z Uniwersytetu Szczecińskiego oddano 32 głosów, 1 głos przeciwny i nie było głosów „wstrzymujących się” od głosowania.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski