3/11/WEUG

Uchwała Nr 3/11/WEUG w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 podjęta 13 stycznia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów 2012/2013 na kierunku Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.Przy obecności 37 osób uprawnionych do głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski