12/11/WEUG

Uchwała Nr 12/11/WEUG w sprawie poparcia wniosku o utworzenie ogólnowydziałowych Studiów Podyplomowych Innowacje w turystyce podjęta 17 lutego 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2011 r. jednogłośnie poparła wniosek o utworzenie ogólnowydziałowych Studiów Podyplomowych Innowacje w turystyce na Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2011/2012.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski