93/11/WEUG

Uchwała Nr 93/11/WEUG w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 podjęta 8 grudnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia 2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 na kierunki Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.

Kierunek ekonomia:

Limity przyjęć - rekrutacja na Wydziale Ekonomicznym na rok akademicki 2013/2014

Rodzaj studiów

Kierunek ekonomia: 2013/2014
Stacjonarne I stopnia 360
Stacjonarne II stopnia 240
Niestacjonarne I stopnia 150
Niestacjonarne I stopnia (wieczorowe) 120
Niestacjonarne II stopnia, 2-letnie 180
Niestacjonarne II stopnia, 3-letnie 90

Kierunek MSG: 2013/2014
Stacjonarne I stopnia 390 (30 IB)
Stacjonarne II stopnia 270 (30 IB)
Niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 150
Niestacjonarne I stopnia (wieczorowe) 120
Niestacjonarne II stopnia, 2-letnie 180
Niestacjonarne II stopnia, 3-letnie 90

Za podjęciem uchwały w sprawie limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku Ekonomia i MSG opowiedziało się 41 osób, przy braku osób głosujących przeciwnie i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski