94/11/WEUG

Uchwała Nr 94/11/WEUG w sprawie pełnienia funkcji w innych szkołach przez pracowników wydziału i podejmowania działań promujących te szkoły podjęta 8 grudnia 2011 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego postanowiła, że pracownicy Wydziału Ekonomicznego, zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim, jako pierwszym miejscu pracy, nie mogą pełnić żadnych funkcji kierowniczych w innych krajowych szkołach wyższych, ani uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach promujących te szkoły. Pracownicy, którzy pełnią funkcje kierownicze w innych, niż Uniwersytet Gdański szkołach wyższych zobowiązani są do zrezygnowania z ich pełnienia najpóźniej do 30 września 2012 r.
W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały uczestniczyło 41 osób. 36 osób głosowało na „tak”, 1 osoba głosowała przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski