8/09/WEUG

Uchwała Nr 8/09/WEUG w sprawie zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego Sun Yu podjęta 22 stycznia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 37, poz. 255) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów Wyższych uzyskanych za granicą po wysłuchaniu opinii wydziałowej Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych i dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, podjęła uchwałę o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych Sun Yu wydanego 30 czerwca 2003 r. przez Politechnikę w Guilin w Chinach.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski