18/09/WEUG

Uchwała Nr 18/09/WEUG w sprawie Uzupełnienie Uchwały nr 29/08/WEUG w sprawie możliwości stosowania powtarzania przedmiotu objętego wpisem warunkowym dla studentów pierwszego okresu zaliczeniowego - studia niestacjonarne II stopnia o zapis dotyczący studiów stacjonarnych II stopnia podjęta 19 lutego 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 15 Regulaminu Studiów (załącznik do uchwały Senatu UG nr 4/07 z dnia 22 lutego 2007 r.) podjęła uchwałę o możliwości stosowaniu powtarzania przedmiotu objętego wpisem warunkowym dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia w I okresie zaliczeniowym. W jawnym głosowaniu nad wnioskiem uczestniczyli wszyscy obecni członkowie Rady Wydziału Ekonomicznego i wszyscy głosowali „tak”.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski