69/09/WEUG

Uchwała Nr 69/09/WEUG w sprawie zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego Yeleny Rzayevy podjęta 10 grudnia 2009 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 37, poz. 255) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów Wyższych uzyskanych za granicą po wysłuchaniu opinii wydziałowej Komisji ds. nostryfikacji stopni naukowych i dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, podjęła uchwałę o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych Yeleny Rzayevy wydanego 9 czerwca 2009 r. przez Baku Dõvlat Universiteti w Republice Azerbejdżanu.

W głosowaniu tajnym, przy obecności 26 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 26 osób przy barku głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski