03a/08/WEUG

Uchwała Nr 3a/08/WEUG w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego dr Jacka Zauchy podjęta 24 stycznia 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128 z dnia 3 lutego 2004 r., tekst jednolity z 7 grudnia 2006 r.) na wniosek dr Jacka Zauchy powołała zespół w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności przewodu habilitacyjnego w składzie:

1) prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz – przewodniczący,

2) prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski – członek,

3) prof. zw. dr hab. Janusz Neider – członek,

4) prof. UG, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel – członek,

5) prof. UG, dr hab. Dariusz Filar – członek.

W głosowaniu tajnym, przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania, za uchwałą opowiedziało się 25 osób.

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Stanisław Szwankowski