08/08/WEUG

Uchwała Nr 08/08/UG w sprawie ustalenia szczegółowego terminarza wyborów na Wydziale Ekonomicznym w 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego działając na podstawie art. 1 ust.2 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w zakresie szczegółowego terminarza wyborów na Wydziale Ekonomicznym w 2008 r.


W jawnym głosowaniu nad wnioskiem uczestniczyli wszyscy obecni członkowie Rady Wydziału Ekonomicznego i wszyscy głosowali „tak”.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski