17/08/WEUG

Uchwała Nr 17/08/WEUG w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym kierunku studiów „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” oraz zatwierdzenia programu studiów na tym kierunku podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2008 r. podjęła jednogłośnie uchwałę Uchwała Nr 17/08/WEUG w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym kierunku studiów „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” oraz zatwierdzenia programu studiów na tym kierunku.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski