96/08/WEUG

Uchwała Nr 96/08/WEUG w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów 2010/2011 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UG podjęta 20 listopada 2008 r. Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając w związku z art. 169 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 64, poz. 1365 z dnia 30 sierpnia2005 r., tekst jednolity z 1.10.2006 roku) wnosi do Senatu UG o przyjęcie następujących szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów 2010/2011 na kierunku Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzone na Wydziale Ekonomicznym. Uchwała została podjęta w obecności 29 osób uprawnionych do głosowania.Rada Wydziału Ekonomicznego przez aklamację przyjęła zasady rekrutacji na rok 2010/2011 analogiczne jak obowiązujące w roku 2009/2010 uwzględniając uprzednio zgłoszone i przegłosowane zmiany.

 

Dziekan

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski