Uchwała Nr 6/24/RDEif

Uchwała Nr 6/24/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse z dnia 21 grudnia 2023 roku

Na podstawie:

  1. § 22 oraz § 24 ust. 4 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (Zarządzenie nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 21 grudnia 2023 roku.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 34 osoby; obecnych: 30 osób;
oddano głosów: 30
ZA - 30
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego