Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Biznesu MiędzynarodowegoZakład Handlu Zagranicznego
stanowisko: adiunkt, pok: 209, telefon: 058 523 1274, e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl
Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 119, telefon: 058-523-1225, e-mail: jstefaniak@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 309, telefon: 058-523-1334, e-mail: adam.szczech@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 225, telefon: 058-523-1420, e-mail: grzegorz.szczodrowski@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: adiunkt, pok: 213a, telefon: 58-523-1381, e-mail: a.szmelter@ug.edu.pl
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 222, telefon: 058-523-1354, e-mail: paulina.szulc-fischer@ug.edu.pl
Katedra Polityki Gospodarczej
stanowisko: adiunkt, pok: 226, telefon: 058-523-1420, e-mail: anita.szymanska@ug.edu.pl
Katedra Logistyki
stanowisko: adiunkt, pok: 104, telefon: , e-mail: rafal.spiewak@ug.edu.pl